OPIS PROJEKTA

Radovi na izgradnji i projektovanju objekta -Projektovanje, Pripremni radovi, Građevinski radovi, Elektroinstalerski radovi,  Radovi na termotehničkim instalacijama, Radovi na  hidrantskoj mreži, Radovi na telekomunikacionoj mreži, Hidroinstalaterski radovi, Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, Radovi na sistemu za  detekciju požara, Završni radovi

  • Lokacija: Obrež, opština Varvarin