OPIS PROJEKTA

Radovi na kompletnoj rekonstrukciji škole- Pripremni radovi, Arhitektonski- građevinski zanatski radovi, Građevisnki radovi, Hidroinstalaterski radovi, Radovi na hidrantskoj mreži, Elektroinstalerski radovi, Radovi na telekomunikacionoj mreži, Radovi na sistemu za detekciju požara, Radovi na termotehničkim instalacijama, Radovi na spoljnom uređenju

  • Lokacija: Despotovac, Rudnička 1